Projektas įgyvendinamas pagal priemonės Nr.05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui” veiklą „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio”.

UAB „Almeida” projektu siekia atkurti įmonės mokumą, atkurti įmonės finansinį stabilumą bei užtikrinti finansinę pusiausvyrą. Projekto metu bus įsigyta tikslinė paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio bei stiprinti tvarų augimą bei konkurencingumą. Projektu bus įsigyjama antikrizinio veiklos valdymo paslauga.

Bendra projekto vertė 20 000 Eur., iš kurių10 000 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023-06-30 iki 2024-06-30.